Enormer Wirtschaftsschaden, durch die Abholzung der Wälder und Holzkohle Export

Mafia Geschäfte der Albanischen Regierung, wo das Ministerium, Bürgermeister kriminelle Wald Nutzung Lizensen gaben und alle Erosion, Aufforstungs Millionen der EU, ganz einfach gestohlen wurden. Ein hervorragendes Forst System hatte einmal Albanien, Einen Tag des Waldes und überall wurde aufgeforstet. Heute ist mit der EU Mafia 60 % der Wälder zerstört und kein System für Aufforstung existiert, obwohl es einfach wäre. Ausländische Besucher, vor 40 Jahren,erzählen heute noch, wie schön die Parks, Küste, Wälder früher waren. Identisch einmal Afghanistan, bis die Amerikaner und Deutschen kamen, Alles zerstörten.

Wenn kriminelle Politiker komplette Wälder abholzen, oft auch von der EU finanziert

 

In Spite of “Moratorium,” Forest Destruction Continues

In Spite of “Moratorium,” Forest Destruction Continues

In 2016, the government approved a moratorium on the exploitation of forests, banning it for the next 10 years, until 2026. Prime Minister Edi Rama held a speech in which he lamented the destruction…

Ksmali Inseln 1996

Geldwäsche Mafia Paradies: Ksmali, Srande geplatte Wasserrohre in 2017. KfW Projekt

Tirana: Park Rhinas 1982, damals unter Taivani bekannt

Tirana: Park Rhinas in 1982

Shqipëria me zhvillim të paqëndrueshëm, burimet po konsumohen në shpërpjesëtim me kapacitetet e natyrës

06/03/2019 11:00 AM 0 komente

Ashtu si edhe në mbarë botën edhe në Shqipëri për rreth gjysme shekulli konsumi i burimeve natyrore ka qenë në shpërpjesëtim me kapacitetet e natyrës për t`i rigjeneruar ato me shpejtësinë që aktivitetet ekonomike i konsumojnë, analizohet në një studim shkencor të INSTAT në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.

Studimi mori në shqyrtim disa metodologji për që vlerësonin burimet natyrore dhe njerëzore të vendit dhe doli me rezultatin se zhvillimi i Shqipërisë është paqëndrueshëm.

Pavarësisht rritjes së vazhdueshme të PBB-së në Shqipëri për periudhën 1997-2016, kjo përbën vetëm një komponent të zhvillimit; atë ekonomik, por jo zhvillimit te qëndrueshëm..

Studimi sugjeron me interes për zhvillimin e qëndrueshëm afatgjatë ngritjen pranë INSTAT të një grupi me përbërje shumë-disiplinorë me kohë të pjesshme për të ndihmuar këtë institucion në përmirësimin e metodikave për grumbullimin e të dhënave statistikore dhe drejtimin e studimeve që do të ndihmojnë hartuesit e politikave ekonomike dhe mjedisore të Shqipërisë të përcaktojnë mbi baza shkencore rrugët më optimale të zhvillimeve të ardhshme të Shqipërisë gjatë shekullit të 21-të.

Megjithëse në të kaluarën ka pasur disa studime dhe zbatime që kanë synuar harmonizimin e zhvillimit ekonomik me ruajtjen e burimeve natyrore, këto përpjekje nuk kanë mundur të adresojnë raporte zhvillimesh afatgjata.

Gjatë periudhës 1997–2016 faktori total i produktivitetit (TFP) ka pasur ulje–ngritje lidhur me përdorimin e lëndëve të para dhe të energjisë gjatë proceseve të prodhimit, si rrjedhojë e përmirësimeve ose përkeqësimeve të proceseve teknologjike të prodhimit dhe të ndryshimeve në politikat ekonomike dhe të institucioneve që merren me këto politika.

Studimi i INSTAT sugjeron se, pjesë integrale e strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm në veçanti duhen konsideruar përdorimi dhe shfrytëzimi i burimeve natyrore në përputhje me shpejtësinë e rigjenerimit të tyre.

Nëse do të supozohej se e gjithë popullsia e Shqipërisë do të ishte vegjetarianë, domethënë do të konsumonte vetëm prodhime bimore, numri maksimal i njerëzve që do të mund të ushqeheshin normalisht gjatë një viti me prodhime të vendit do të ishte mbi 5 milionë.

Nëse popullsia do të përfshinte në dietën e vet ushqimore edhe prodhime shtazore në nivele 5, 10, 15, 20, 25, 30 ose më shumë për qind, numri maksimal i njerëzve që do të mund të ushqeheshin do të pakësohej me shpejtësi sepse burimet natyrore të Shqipërisë nuk do të ishin të mjaftueshme për ta përballuar ndryshimin e dietës ushqimore.

Kur prodhimet bimore konsumohen nga kafshët, rreth 90 % e energjisë bimore konsumohet për të gjithë aktivitetet jetësore të kafshëve dhe rreth 10 % e saj konvertohet në prodhime shtazore: mish, qumësht, vezë, etj .

Kjo shkallë e ulët e konvertimit të energjisë bimore në energji të prodhimeve shtazore është një ligjësi e natyrës dhe është arsyeja kryesore që Shqipëria është importuese e produkteve ushqimore nga vendet e tjera të botës për të plotësuar më mirë nevojat e popullsisë së vendit për ushqim.

Sipërfaqja totale e tokës bujqësore është marrë përafërsisht 600,000 hektarë. Nëse popullsia e një vendi dëshiron të rrisë mirëqenien e vet, ajo është e detyruar të konsumojë më shumë burime natyrore të vendit deri në momentin kur këto burime nuk mjaftojnë. Në këtë rast, ky vend është i detyruar të importojë produkte ushqimore që krijohen nëpërmjet konsumit të burimeve natyrore të vendeve të tjera, të cilat kur shtojnë eksportet e prodhimeve vendase fitojnë më shumë vlera monetare, duke varfëruar në të njëjtën kohë burimet natyrore të vendit për shkak të konsumit të tepruar të tyre.

Si rezultat, të dy grupet e vendeve, eksportuese dhe importuese, krijojnë deficite ekologjike në burimet natyrore dhe zhvillimi i tyre afatgjatë është i paqëndrueshëm.

Studimi përllogariti se në tregtinë ndërkombëtare, për çdo dollar të fituar nga eksportet, Shqipëria humbiste 9.6 herë më shumë burime natyrore, në krahasim me mesataren botërore.

Pra përveç bilancit negativ në vlera monetare, Shqipëria humbiste shumë më tepër burime natyrore, në krahasim me shumë vende të botës.

http://www.monitor.al/shqiperia-me-zhvillim-te-paqendrueshem-burimet-po-konsumohen-ne-shperpjesetim-me-kapacitetet-e-natyres/

 

Schlagwörter:

KOMMENTAR(E) (6)

 • Balkansurfer
  Mrz 07, 2019., 17:44 •

  Just ask longtime Albania residents: It ain’t easy being green It is too bad Sen. Eddie Markey and his gal-pal Rep. Alexandria Ocasio-Cortez could not have visited Albania in the 1980s. They would have loved it. It was their Green New Deal come true. There were no cars in Albania. You could not own one, buy one, rent one or steal one. The communists who ran the country had a long-standing policy that prohibited the private ownership or use of cars. Organized religion had been banned as well. On rare occasions a dark limousine with shaded windows would come speeding down the main boulevard in Tirana, the capital. There were no red lights or traffic signs, although there were many cops and soldiers on hand. Fearful pedestrians would surmise that the limo carried Communist Party big-wigs, the only privileged people who had access to cars and chauffeurs. People would look away. But the police and soldiers guarding buildings and intersections would bow and salute the limos as they whisked by. You never could tell who was riding in the back, perhaps even Hoxha himself. Better be safe than sorry. Like all communist or socialist dictators, Enver Hoxha, the paranoid Albanian leader, ruled like a fascist. He ruled in fear because, just as he murdered to rise and stay in power, so too could he be murdered. Also, the lack of access to cars meant that in the Albanian police state the people could be watched easily. You could travel only so far by donkey or by bicycle. The Sigurimi — the dreaded secret police — always knew where you were. Albania for 44 years, until the communists fell, was a vast prison. You could not get in and you could not get out. And if you ever got anywhere close to the border of Yugoslavia or Greece with escape plans, you would have been shot dead and your family sent to a concentration camp. Scratch a socialist and you will find a fascist. But Albania was green. There was no fossil-fuel pollution, and the air was fresh and clean. There was no freedom, either. The roads, streets and sidewalks were clean as well. There was no litter because there was nothing to buy or throw away. There were no shops, bars, cafes or restaurants. There were no places for people to gather. Parks were green, but there were no people in them. There was a vast internal spy system in place where neighbors spied on neighbors. There were no planes, either. Airplanes had been phased out, just the way neo-socialists Markey and Ocasio-Cortez want to see happen in the United States. The Communists did not want any foreigners in their country. Aglimpse of a free American or Westerner might have given them ideas. The Tirana Airport, surrounded by cornfields, was also green. Even the four Russian MIGs parked in a remote corner of the empty runway were covered in green camouflage. I flew into the country in August 1986, aboard a 30-seat Saab Fairchild 340 from Zurich that made the bumpy run over the Swiss Alps twice a week. There were four East Germans on board, three Albanians and me. I was the first American newspaperman, working for the Boston Herald, allowed into the country in 30 years. I was granted a visa because Hoxha had died a year earlier and that, I surmised, my parents were born there. When I arrived, I thought time had stopped. It looked more like 1936 than 1986. But Albania was not only the cleanest country I had been in, it was also the unhappiest. I looked out the hotel window on vast Skanderbeg Square in downtown Tirana one early morning. It was eerily empty. No people, no cars, no bicycles, no horses, no donkeys, nothing. At first light people came out of the mist to clean the streets. There was no gas-burning streetsweeper, but a score of elderly women carrying homemade brooms and pails of water. They moved in mesmerizing circles, round and round, ritually sprinkling water on the streets to keep the dust down before sweeping it up. Everything was free in Albania. The Communists controlled everything, from birth to death — health care, shoddy as it was, education, packed with propaganda, the vast military, which couldn’t fight its way out of a paper bag, religion, which was abolished, a free press, which did not exist, and dissidentpacked prisons. The only organization that worked, apart from the Sigurimi, was the band of ancient women cleaning the streets. But the country was green, green as grass. Markey and Ocasio-Cortez would have been green with envy. Email: luke1825@aol.com http://lowellsun.ma.newsmemory.com/?publink=240c27d2d

  • navy
   Nov 13, 2021., 16:45 •

   Diber wieder einmal

  • joker
   Jan 15, 2022., 19:48 •

   In den letzten drei Jahren haben die Polizeibeamten der Polizeistation Pogradec zu verschiedenen Zeiten Lastwagen mit Holz beschlagnahmt, denen die entsprechenden Unterlagen für die transportierte Ladung nicht beilagen. Obwohl die Polizeibeamten die Fälle an die Staatsanwaltschaft von Pogradec und die Umwelt- und Wasserinspektion der Region Korça verwiesen, stellten sie fest, dass letztere nur sehr wenige Verwaltungssanktionen erhielt und keinen Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleitete, was den Verdacht erweckte, dass Fahrer von Fahrzeugen Holztransport wurden von den Inspektoren favorisiert. Dieser Hinweis hat zur Verweisung und Registrierung eines Strafverfahrens wegen Amtsmissbrauchs und passiver Korruption bei der Staatsanwaltschaft des Justizbezirks Pogradec gegen die Mitarbeiter der Umweltinspektion geführt. Die Untersuchung ergab, dass die Untätigkeit der Inspektion kein Zufall war, da beim Abhören von Telefongesprächen der drei Inspektoren festgestellt wurde, dass sie häufig mit Lkw-Fahrern sprachen und sie darüber informierten, ob „es die freie Fahrt ist“. Doch nach Übergabe der Ermittlungsakte an die Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität im Dezember 2020 wurde der Fall aufgeteilt und eingestellt, da die SPAK zu dem Schluss kam, dass der Straftatbestand der „passiven Bestechung von Personen in öffentlichen Ämtern nicht nachgewiesen werden konnte . . ” Dies ist nicht der einzige Fall, in dem der Sonderstaatsanwalt bei Ermittlungen gegen Umweltinspektoren auf Schwierigkeiten gestoßen ist, denen vorgeworfen wird, illegalen Holzeinschlag und Umweltkriminalität zu begünstigen. Umweltaktivisten sind besorgt über die mangelnde Straffreiheit für diese Verbrechen und betonen, dass dies die illegalen Aktivitäten von Kettensägen fördert, die die grüne Krone der albanischen Wälder massakrieren. „Straflosigkeit schürt sicherlich Umweltkriminalität weiter und erhöht den menschlichen Druck auf natürliche Ressourcen“, sagte Besiana Guri, eine Vertreterin der Umweltorganisation „Eco Albania“. „Jeder diesbezügliche Verstoß muss bestraft werden, um dieses Phänomen einzudämmen“, fügte sie hinzu.
 • Balkansurfer
  Mrz 11, 2019., 13:51 •

  Erosion Durres, Porto Romana, Eldorada der Albaner Mafia die gesamte Küste, wo einmal 1 Meter hohe Seetank Felder auf den Stränden die Küste schützten und erst durch menschliche Eingriffe, den illegalen Bauten der dümmsten Mafia der Welt, es zu einer enormen Küsten Erosion kam, inklusive Abwasser Einleitung in die Strände. Die Probleme sind uralt, aber Millionen für Erosion Schutz Masßnahmen wurden nur gestohlen, unter Berisha, in weitere illegale Lokale auf 100 Km investiert und viele Bäume abgeholzt, Geölzt und Sträucher vernichtet. Und dann wurden riessige Hafen Molen gebaut, für ein Gas Terminal von korrupten Holländern Architekten, welche nicht die Meeres Strömungen berüchsigten. Aber den Fehler machte man auch bei der Sizilanischen Bau Mafia mit den Hafen von Taormina, vor 30 Jahren.

   

 • BuckZiehsMutter
  Apr 23, 2019., 17:48 •

  Zagorri National Park, korrupte Bürgermeister lassen abholzen, was auch Nichts Neues ist https://www.youtube.com/watch?v=PsCI27Cbvk8

 • Balkansurfer
  Mai 03, 2019., 18:25 •

  Wie in Albanien, man baut wild herum. HIer in Albanien, aber Videos in Albanien gibt es auch

Wird geladen
×