Schlagwort-Archive: Arben Ahmeti

Idiotie Staat: Der Industrie Verband ist gegen die neue Steuer – Zoll Amnestie

20.000 Steuerschuldner, und 140.000 Personen, welche nie KFZ Steuer bezahlten.

Weil man zu dumm ist eine Institition und Adminstration aufzubauen, macht man alle paar Jahre Amnestien. Das ist enorm schädlich für die wenigen Unternehmen, welche Steuer- und Zoll  zahlen. Ein Motor für Korruption und Inkompetenz in einem Banditen Staat. wo man lieber von Erpressung lebt. Seriöse Firmen Tätigkeit wird dadurch sabotiert. Der Fianzminister Arben Ahmeti, Partner von Schwer Verbrechern wie Klement Balili, Erpressung von Firmen und eine der grössten Pleiten Figuren in der Geschichtete Albanien’s.

Der Industrie Verband spricht sich gegen die Amnestie aus, fordert Langzeit Strategien rund um Steuern und Zoll.

Pleite Staat, gibt erneut eine Steuer Amnestie für die Mafiösen Geldwäsche Firmen. Der Verbrecher Staat macht was er will, solange die vollkommen korrupten EU Delegationen von Georg Soros, ständig neues Geld für den Idioten Murks eines Staates. Reise Tourismus krimineller EU und US Politiker, welche in Tirana Projekte leiten, nur um für den eigenen Wahlkampf, als Pseudo Experten genügend Geld zustehlen. 140.000 KFZ Steuer Schuldner wird die Schuld erlassen, teilweise erlassen, womit das Steuer Betrugs System einer inkompetenden Verwaltung System wurde.

 

26/02/2017 – 12:58 Nga: Pranvera Bozhiqi

Konfederata e Industrive të Shqipërisë shprehet kundër nismës së qeverisë për falje të detyrimeve tatimore dhe doganore. Sipas saj, ligji i jep një goditje me pasoja të rënda konkurencës së biznesit të rregullt. Konferderata argumenton se ligji duhet shoqëruar edhe me politika të uljes së ngarkesës tatimore, sepse rikrijimi i borxheve nga subjektet vjen për shkak të pamundësisë së tyre për të paguar dhe kur numri i bizneseve pa aktivitet ka arritur në 90 mijë.

Pas Dhomës Amerikane të Tregëtisë, është Konferderata e Industrive të Shqipërisë që renditet kundër ligjit të faljeve të detyrimeve tatimore dhe doganore.

Përmes një reagimi zyrtar, Konfindustria vlerëson, se faljet e përsëritura fiskale nuk mund të prodhojnë përfitime të qëndrueshme për bizneset dhe ekonominë kombëtare, nëse ato nuk do të shoqërohen edhe me përmirësim rrënjësor të politikave të uljes së ngakesës tatimore.

Rrjedhimisht kjo nismë, – argumenton Konfederata,- godet me pasoja të rënda konkurrencën për biznesin e rregullt.

“Ndërsa ligji i faljeve i vendosur në kohë zgjedhore, prodhon pasoja edhe më të rënda psikologjike mbi biznesin dhe qytetarët”, thotë Konfindustria.

Konfindustria thotë se ndër arsyet kryesore të rikrijimit të njëpasnjëshëm të stokut të madh të detyrimeve fiskale edhe pas kryerjes në mënyrë të përsëritur të faljeve fiskale, është pamundësia objektive për të paguar nga bizneset dhe individët.

Sipas Konfederatës ekonomia shqipare vazhdon të ndjejë thellë pasojat e krizës globale dhe proçesi në vazhdim i ristrukturimit të saj, duhet të shoqerohet me politika me kah drejt zbutjes të barrës fiskale.

Arsyetimin e mësipërm, Konfindustria e bazon në të dhënat më të fundit ku numri i bizneseve pa aktivitet në disa vite të njëpasnjëshme ka arritur mbi 90 mijë duke përbërë mbi 50% të të gjithë numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruara në shkallë vendi.

Ndërsa falja e 90 mld lekëve sipas Konfindustrisë është 8% e PPB të vendit.

Falja me kusht për bizneset/ “Fshihen” 61 miliardë lekë detyrime tatimore dhe doganore, si të përfitoni

Postuar: 25/02/2017 – 09:13

Vlera e detyrimeve tatimore dhe doganore që do t’u fshihet bizneseve arrin në rreth 61 miliardë lekë. Ministria e Financave evidenton faktin se janë dy kategori borxhesh që fshihen. Kategoria e parë është borxhi që fshihet pa kushte, çka nënkupton fshirjen e gjobës pa asnjë detyrim për t’u paguar. Në total, borxhet që fshihen tërësisht pa asnjë detyrim përllogariten në vlerën 29.52 miliardë lekë, nga të cilat në Drejtorinë e Përgjithshme e Tatimeve 28.36 miliardë lekë, ndërsa në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave 1.16 miliardë lekë.

Këto janë borxhe që praktikisht shteti nuk mund t’i mbledhë, pra edhe pa miratimin e këtij ligji ishin të falura. Kategoria e dytë që parashikohet është ajo e fshirjes së borxhit për detyrimet me kusht pagesën e principalit të borxhit. Në këtë rast falen gjobat e kamatëvonesat me kushtin e shlyerjes së detyrimit fillestar.

Nga kjo kategori falen 61.45 miliardë lekë, nga të cilat në Tatime 53.20 miliardë lekë dhe në dogana 8.265 miliardë lekë. Ky proces parashikohet t’i sjellë arkës së shtetit 34.96 miliardë lekë, që përbën vlerën e principalit, pra borxhit fillestar që duhet paguar për të përfituar faljen e gjobave apo të kamatëvonesave për këtë borxh. Ndërsa, për automjetet është parashikuar heqja nga qarkullimi dhe çregjistrimi i mjeteve të transportit për të cilat nuk është kryer asnjë veprim deri më dhjetor 2011, si dhe shuarjen e çdo lloj detyrimi për këto mjete.

Relacioni
Në relacionin e projektligjit që është dorëzuar për shqyrtim në Kuvend parashikohet që të fshihen detyrimet fiskale përfshirë principalin, kamatëvonesën dhe gjobën, për periudhat përpara dhjetorit 2010, për të gjithë individët, personat fizikë dhe juridikë që kanë detyrime të papaguara sipas kushteve të përcaktuara në këtë ligj.

Heqja nga qarkullimi dhe çregjistrimi i mjeteve të transportit për të cilat nuk është kryer asnjë veprim deri më dhjetor 2011, si dhe shuarjen e çdo lloj detyrimi për këto mjete. Gjithashtu, për mjetet e transportit të cilat nuk hiqen nga qarkullimi parashikohet shuarja e detyrimeve tatimore për periudhat 2010 e më parë dhe fshirja e gjobave dhe kamatëvonesave për periudhat 2011-2014, me kusht pagesën e detyrimeve 2011 e në vijim.
Falja e detyrimeve për 140 mijë pronarë automjetesh, kush përfton

Postuar: 23/02/2017 – 09:57

Rreth 140 mijë pronarë mjetesh do të përfitojnë falje të plotë ose të pjesshme të detyrimeve që kanë pa paguar për mjetet e tyre. Përfituesit janë ndarë në dy kategori. E para është për pronarët e mjeteve, të cilit prej vitit 2000 deri në 2011-n nuk kanë paguar asnjë taksë për mjetin, dhe makinat e tyre duan t’i nxjerrin nga qarkullimi.

Pronarët e këtyre makinave do të përfitojnë falje të të gjitha detyrimeve, d.m.th. të taksave, gjobave dhe kamatave, por duhet që brenda gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e faljes t’i drejtohen Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor për çregjistrim dhe nxjerrjen nga qarkullimi të mjetit.

Der Finanzminister Arben Ahmeti, wollte mit gekauften Lobbyisten die Bilanzen und Schulden von Albanien schönen

 

Im Betrugs System von Goldman & Sachs und Griechenland, wollte auch der Finanzminister Arben Ahmeti, die Schulden des Landes Albanien schönen, manipulieren und organisierte eine Ausschreibung von 600.000 $ um eine derartige Firma zufinden.

Arben Ahmeti, mit der Prominenz der Betrüger, Drogen Barone unterwegs, welche er als Super Seriös bezeichnet.

Der prominente US Betrüger „Harry Sargeant“, wird wieder mal von Arben Ahmeti: als „Seriöser Investor“ vorgestellt.

Harry Sargeant III, “Very Serious” US Investor in ARMO, Mired in Fraud and Corruption

Mafia Albanese: Ilir Meta, Arben Ahmeti, Koko Kokodhima, Edi Rama: „Pablo Escobar“ : Clan Balili – “Santa Quaranta” pa leje

Skandali/ Tenderi 600 mijë USD, Ahmetaj kërkoi lobistë për “të zbukuruar” borxhin e koncensionet

ahmetaj

Ministria e Financave ka synuar pajtimin e një kompanie ndërkombëtare e cila do të lobonte për të ‘zbukuruar’  të dhënat mbi borxhin publik të vendit.

Financat hapën një tender në fillim të dhjetorit 2016, tender i anuluar më pas, për arsye ende të panjohura, por Hashtag.al ka mundur të sigurojë specifikimet teknike të tenderit.

Këto specifikime zbulojnë se Ahmetaj ka vënë rreth 600 mijë USD në dispozicion me qëllim që kompania që do të pajtohej, të lobonte pranë FMN-së, Bankës Botërore dhe agjencive të vlerësimit si ‘Standard & Poors’ dhe ‘Doing Business’.

Specifikimet e tenderit zbulojnë se Ahmetaj ka kërkuar që kompania lobiste duhet të krijonte një fabul të besueshme për shifrat e borxhit që ka Shqipëria dhe të prodhonte argumente që do të bindnin agjencitë e huaja mbi efikasitetin.

Ahmetaj ka kërkuar që përfaqësues të kompanisë lobiste të ishin dhe të pranishëm në takimet me agjencitë vlerësuese dhe të prodhonin raporte alternative që më pas do t’ua paraqisnin këtyre agjencive.

tenderi i ahmetajt 1

Specifikimet teknike të tenderit

-Kompania duhet të ndërtojë një fabul të blinduar për historikun e borxhit e cila duhet të jetë në përputhje me strategjinë ekonomike të qeverisë dhe zhvillimet e fundit politike.
– Nëse gjykohet me rëndësi, kompania duhet të angazhohet në një proces paraprak vlerësimi duke prodhuar një vlerësim të tretë alternativ pranë “Moody” dhe “Standard & Poors”
– Kompania duhet të ndihmojë autoritetet shqiptare në përgatitjen e vizitave nga “Moody” dhe “Standard & Poors”,  me pyetje-përgjigjet, duke folur me analistët e këtyre agjencive me qëllim përmirësimin e perceptimit nga ana e agjencive dhe rishikimin e raporteve të tyre.

Në dokumentet e tenderit, Ahmetaj kërkonte nga kompania lobiste që të angazhohej edhe për të krijuar një fabul të besueshme dhe pozitive për koncensionet dhe kontratat PPP që ka lidhur qeveria.

Tre ditë më parë ‘Standard & Poors’ publikoi raportin e vet ku shprehte disa rezerva ndaj qeverisë për nivelin e borxhit.

tenderi i ahmetajt 2Nga ana tjetër, specifikimet teknike të këtij tenderi zbulojnë se ministrit të Financave të Shqipërisë i kanë mbaruar argumentet për të mbrojtur shifrat e borxhit të vendit apo dhe politikën agresive koncensionare të qeverisë.

Termat e tenderit sugjerojnë se Ahmetaj është i vetëdijshëm se borxhi i vendit dhe politika koncensionare janë pika tepër të dobëta që mund ta ballafaqojnë qeverinë shqiptare me kritika të forta nga agjencitë e vlerësimit. / Hashtag.al

Der prominente US Betrüger „Harry Sargeant“, wird wieder mal von Arben Ahmeti: als „Seriöser Investor“ vorgestellt.

Das US Betrugs System in Fortsetzung, von oft vorbestraften Verbrechern, Militärs wie Wesley Clark, Steven Schook, Georg Soros immer dabei und nun kommt ein neuer verurteilter Berufs Betrüger aus dem Militär:  „Harry Sargeant“.

Diese Ratten, werden durch die Milliarden schweren Korruptions- und Betrugs Orgien der Weltbank, UN der EU Delegation und US Vertreter angezogen und wurden überall System, weil jede Justiz verhindet wird. Strafverfolgung in Deutschland gibt es auch nicht bei Geldwäsche.

Ein Club von Kriminellen in Tradition, und natürlich eine Offshore Firma, rund um die ARMO Privatisierung, wo letzte Woche wieder die Arbeiter streikten, weil man keine Gehälter bekommt. Der US Gangster, verurteilt für Betrug, finanziert natürlich John McCain, den auch die Albaner Mafia finanzierte.   Alles ist auf Betrug, Geldwäsche, Drogen, Frauen Handel, Lobbying aufgebaut: Legende des Verbrechens rund um den USAID Fund: AAEF, American Bank of Albania und Frank Wisner. Sogar Worldcom, Enron mit dem CIA Gangster Frank Wisner (natürlich Partner von Frank Walter Steinmeier im Betrug und im Krieg)  waren in Albanien kurz, bevor die Betrugs Pleite kam. Deutsche Politiker kopierten das Consult Betrugs System, was die Gelder der Entwicklungshilfe unterschlägt und verteilt.

Der IMF und Ex-Justiz Minister Ylli Manjani erklären die Lügen und den Betrug um den Edi Rama Plan: 1 Milliarde € zuinvestieren

Ein ganzes Rudel von prominenten Kriminellen in Tirana, wie Musabelliu, Besnik Sula, sammelte sich um das erbärmliche Betrugs Construct und erneut ist der Erpresser, Betrüger, Mafiosi: Arben Ahmeti vorneweg, wie mit Klement Balili.

ARMO – Musabelliu Geschäfte: Taulant Tusha Klientel Geschäfte in Tirana

Mafia Albanese: Ilir Meta, Arben Ahmeti, Koko Kokodhima, Edi Rama: „Pablo Escobar“ : Clan Balili – “Santa Quaranta” pa leje

(ICITAP) US Mafia – Albania-Kosovo Highway Costs Soar To 2 Billion Euros – Frank Wisner, Tom Ridge, Christopher Dell,

Arben Ahmeti, Gangster Club with Klement Balili, Ilir Meta

„Paplo Escopar“ des Balkans: Klement Balili, als Distrikt Vertreter, des LSI Mafia Partei des Ilir Meta(ICITAP) US Mafia – Albania-Kosovo Highway Costs Soar To 2 Billion Euros – Frank Wisner, Tom Ridge, Christopher Dell,

Film und Buch über die Gerdec Kathastrophe, das grösste NATO Betrugs Geschäft und der US – Albanischen Mafia

Harry Sargeant III, “Very Serious” US Investor in ARMO, Mired in Fraud and Corruption(ICITAP) US Mafia – Albania-Kosovo Highway Costs Soar To 2 Billion Euros – Frank Wisner, Tom Ridge, Christopher Dell,Deputy Prime Minister Niko Peleshi, Harry Sargeant III, Minister of Finance Arben Ahmetaj in Ballsh.

In September, Deputy Prime Minister Niko Peleshi and Minister of Finance Arben Ahmetaj announced that the oil refinery in Ballsh (ARMO), which had been bankrupted by its former owner, would be saved by a $52 million investment from an American investor.

According to Peleshi and Ahmetaj, the investor, who is “renting” the ARMO refinery, will reemploy the 1,200 oil workers which had remained unemployed. It would also assist with the enormous debts of ARMO, estimated at about $500 million.

On the same day, Prime Minister Edi Rama publicly praised the accomplishments of his government, which had managed to find a new and “very serious” investor for the Ballsh refinery, who would take care of everything.

The ceremony was also attended by the “strategic” investor: Harry Sargeant III, a US citizen and former fighter pilot from Boca Raton, Florida.

Ionian Refining and Trading Company

In Albania, Sargeant is owner of the Ionian Refining and Trading Company sha, founded in Albania in July 2016. The company is controlled by a mother company registered on the British Virgin Islands at the end of March 2016, administered by Ali Hasan Rahman, who also registered a local branch in Albania mid-April.

Ali Hasan Rahman is the lawyer of Global Oil Management Group, located in Boca Raton, Florida. Harry Sargeant III is the CEO of this company.

Both the Albanian branch of the offshore mother company and the local company are administered by Taulant Musabelliu. The company has its headquarters in the offices of one of the most well-known oil businessmen in the country, Besnik Sulaj, on the tenth floor of Sky Tower, apartment 102. This address also hosts several other companies with the same administrator and the same type of activities.

Harry Sargeant III’s Iraqi adventure

Harry Sargeant III is a former fighter pilot from the US Marines, who after eleven years of military service and a short period as commercial pilot at Delta Airlines, joined forces with his father to administer a fleet of ships specialized in the transport of bitumen and other activities related to the oil sector.

He made hit the jackpot in 2004 with a company he just founded, International Oil Trading Company (IOTC), managing to secure a contract from the US Department of Defense for supplying gasoline to the US army in Iraq, as their regular supplier had problems with the regular delivery.

In fact, Sargeant was only able to secure the contract with the US army after he had received an exclusive transportation license to pass through Jordanian desert, a corridor necessary to supply the US army, through his relations with members of the Jordanian royal family.

After three profitable contracts, Sargeant decided that for the fourth contract, at a value of $2.7 billion, he would exclude his Jordanian business partner, who initially had enabled him to receive the transportation licence in exchange for the partnership. In order to do so he made a contract with a company that we also under his control, funnelling away all the profits he made with the gasoline

Harry Sargeant

transportation.

In 2008, the Jordanian business partner, Mohammad al-Saleh, brother-in-law of the King of Jordania, filed a lawsuit against Sargeant at the District Court of Appeal in Florida for fraud. Al-Saleh

Harry Sargeant

ended up receiving damages at the value of $29 million plus $3.5 million interest in 2011.

During the court case the Jordanian side testified and show proof of payments of $50 million made to Jordanian business linked to the government without any contract and without any apparent reason.

Corruption and war profiteering

The lawsuit and subsequent conviction led to a broader investigation into the dealing of Harry Sargeant III and his many offshore companies, almost all called International Oil Trading Company, under the Foreign Corrupt Practices Act.

The proceedings were followed with great interest by the US media, as Sargeant is one of the largest donors of the Republican Party, funding the campaigns of Mitt Romney and John McCain.

The Pentagon investigated the contracts that Sargeant’s companies had won in Iraq and declared that he abused his exclusive license for gasoline transportation through the Jordanian desert and had engaged in “the worst form of war profiteering,” according to a congressional committee in 2008. The exploitation of his monopoly position caused more than $200 million damage to the US budget.

The different companies directed by Harry Sargeant III were put on a black list and were no longer allowed to supply public entities.

Meanwhile, the conflict with his Jordanian business partner continued. Even though Al-Saleh won several court cases and the District Court of Appeal in Florida awarded him $30 million in compensation, he has until now only received $31,500. The reason is that Sargeant’s company IOTC continues to claim that it has not enough money as a result of losing the contract with the US army – as a result of Al-Saleh’s lawsuit.

The legal battle of Sargeant ended on Febrary 8, 2016, when the United States Bankruptcy Court declared IOTC bankrupt, with a debt of more than $100 million, half of which owed to Al-Saleh.

Escape to Albania

Harry Sargeant III has now arrived in Albania – it is unknown which relation brought him here – in order to rent ARMO and process the crude hydrocarbonates extracted by Bankers Petroleum in the same region in order to supply the local market in Albania.

Sargeant has promised the Rama government an investment of $52 million to help ARMO, more or less the same sum that he still owes his Jordanian business partner Al-Saleh.

Minister Ahmetaj added that $52 million were only the beginning and that IOTC will also invest $100 million in natural gas company Transatlantik.

Two months have now passed since the sensational inauguration by the Prime Minister, and not a single cent has been invested into the refinery in Ballsh.

Unfortunately, the mismanagement and lack of investments have now caused the death of one of them, while leaving five other wounded.

http://www.exit.al/en/2016/11/16/harry-sargeant-iii-very-serious-us-investor-in-armo-mired-in-fraud-and-corruption/

US Mafia Geschäft, der grösste NATO Skandal und Betrug und von Kriminellen im Pentagon eingefädelt mit der US Botschafterin Marie Ries.

Film und Buch über die Gerdec Kathastrophe, das grösste NATO Betrugs Geschäft und der US – Albanischen Mafia

Andere prominente US Betrüger, wo es eine lange Liste gibt, wie mit SIVA Investoren, rund um Rezart Taci und dem Berufs Verbrecher Frank Wisner.

Interpol Haft Befehl, für Adrian Yhillari, einem US Gangster für Betrug und Dokumenten Fälschung

Die Gangster um die US Handelskammer in Tirana wünschen eine Steuer Amnestie

FBI nimmt einen US-Albanischen Investor fest und Albanisch Geschäftsleute, betrieben ein Heroin Labore

Das FBI hat den Inhaber der Commonwealth Albanian Hydro Ventures, Inc. (CAHV), Paul John McMann, in der Geldwäsche Metropole Zypern verhaftet, welcher 7 HEC Wasser Kraft Lizenzen in Albanien hat.

11.8.2011: Die US-Albanische Handelskammer: FBI verhaftet erneut einen der sogenannten US Investoren in Albanien:: in Zypern

Europa schaut hier seit über 10 Jahren zu, weil kriminelle Politiker wie Gernot Erler, den Albanern in 10 Jahren sogar die EU Mitgliedschaft versprachen, für deren private Lobby Geschäfte, welche der identische Skandal ist wie bei den Amerikanern. Vor kurzem wurde ebenso der Türkische Inhaber der Albanian Airline ( Ali Evsen – Albanian Ariline) u.a. festgenommen, wie Top Mafia Bosse in Albanien aus Italien (5.8.2011: „Ndrangheta“ Boss: „El Paco“ – Giuseppe Simonelli, in Vlore verhaftet), oder der Türkische Drogen Baron: Abdulselam Turgut

(ICITAP) US Mafia – Albania-Kosovo Highway Costs Soar To 2 Billion Euros – Frank Wisner, Tom Ridge, Christopher Dell,

Affront der Verbrecher Regierung in Tirana, als man nun der kriminelle Elvis Rroshi erneut mit Arben Ahmeti auftritt

Die sogenannten Internationalen, lassen sich vorführen, durch die Verbrecher Kartelle des Salih Berisha, Ilir Meta und ohne jeden Skrupel erneut Edi Rama und Kollegen, wo der US John Withers vor wenigen Jahren dafür sorgte, das alle Ermittlungen gegen Edi Rama eingestellt werden. John Withers muss gewusst haben, das Edi Rama, eine Langzeit Karriere als Drogen Boss (Daut Kadrinovsk<) für die Geldwäsche bereits gelebt hatte.

Masterplan Tirana – The Last Raid of the Oligarchs

Man ignoriert alle Gesetze und Logik einer Firma und Adminstration, was die gnadenlose Ignoranz und Dummheit des Edi Rama nur abrundet und seine kriminellen Akitivitäten auch nicht ändert seit über 15 Jahren.

Original Mafia Stile, was es Weltweit noch nie gab: Ein abgesetzter Bürgermeister, regiert weiter, obwohl er ein Vergewaltiger, Drogen Händler und Geldwäsche Hasadeur ist.

Elvis Rroshi Still Rules Kavaja, without Mandate

Elvis Rroshi Still Rules Kavaja, without Mandate

On Saturday, Minister of Finance Arben Ahmetaj presented himself as candidate deputy for the Socialist Party (PS) in Kavaja. He appeared alongside former Mayor of Kavaja Elvis Rroshi, whose mandate was withdrawn by the…

Verbrecher unter sich in Staten Island – New York: Edi Rama, kaufte sich bei Obama mit 80.000 $ Straffreiheit in 2012, für ein Foto.

Premier Minister Edi Rama – Albanien: Alt Gangster Boss Sal Rusi, der Gambino Familie, wo das FBI Europa sogar in 2003 warnte: Heute Eigentümer der Luxus Villa, des Super Mafia Bosses: Paul Castellano i

Elvis Rroshi stellt nun Arben Ahmeti als neuen Parlaments Kandidat für den Bezirk Kavajë und Rrogozhinë  vor.(eine besonders extreme kriminelle Neu Ansiedlung, Geldwäsche, illegale Bauten sind Legende, wie Dokumenten Fälschungen)

Wahlkampf Finanzierung durch Kriminelle, Mord- Drogen Clans, als einziges System der „Demokratie“, welche sich damit auch Posten erkaufen. Rechtsstaatlichkeit unerwünscht, finanziert durch korrupte EU, Weltbank, Berliner, US Politik Clans.

1 : 1 übernommen, das kriminelle Wahl System in Tradition auch von Ilir Meta, Salih Berisha, wie wikeleaks im Detail beschreibt, das Mörder, Gross Verbrecher Clans, sich ihre Freiheit erkaufen, direkt bei Ministern. Alibeaj, Lulzim Basha, Sokol Olldashi, der Kajolli Clan.

Arben Ahmeti ist für den ganzen Wahl Bezirk zuständig. Verbrecher Clans, für Wahl Unterstützung, umfassen in der Regel Hundert Personen, oder mehr, welche auch auf dem Papier umgesiedelt werden. Oder man reaktiviert die Verstorbenen kauft sich ID Karten bei der korrupten Polizei.

Das FBI warnte schon Europa in 2003 vor diesen US Gambino Clan Verbrecher Verbindungen und mit Hillary Clinton und dem Sohn des Nr. 1 Gambino Bosses.

Das Ganze nennt sich NATO Staat, korrumpiert und finanziert von Deutschen, Amerikaner, Österreichischen, Weltbank, IMF, EU kriminellen Strukturen.
Elvis Rroshi wurde von der Wahl Kommission als Bürgermeister abgesetzt.

Nennt sich Finanzminister, der ausländische Investoren direkt um Millionen erpressen wollte: Elvis Rroshi, hat ein Verbrecher Imperium i n Kavaje aufbauen können, obwohl er mehrfach vorbestraft ist, deshalb von Edi Rama zur Show abgesetzt wurde, um Zeit zugewinnen. Er wird wegen Vergewaltigung, Drogen Handel immer noch gesucht.
Arben Ahmeti trifft den abgesetzten Bürgermeister von Kavaje, der mehrfach vorbestraft ist. Ein Affront gegen die Internationale Gemeinschaft im Stile des Edi Rama und seines kriminellen Enterprise. Der zur Show abgesetze Berufs Verbrecher Elvis Rroshi, wird nun als Kandidat für die Parlaments Wahlen im Juni vorgestellt.

Deutliche Worte von Gunther Krichbaum in Tirana: die kriminellen Zustände in der Regierung werden abgelehnt

Albanische Staatsanwalt erklärt: „MPs Tahiri, Selami und Bürgermeister Rroshi haben Vorstrafen

Das Mafia Investment, inklusive Club Service für die Prominenz der Politik, illegal gebaut in Sarande, und Arben Ahmeti als Gangster Boss der LSI ganz vorne dabei.

Saimir Rroshi, Bruder des Elvis Rroshi, schlaegt wieder einmal einen Buerger zusammen

Elvis Rroshi wurde verhaftet – der verurteilte Schwerverbrecher: Artur Rrokaj erhielt einen hohen Posten im Hafen Durres

“Santa Quaranta“ Ilir Meta, Arben Ahmeti, Klement Balili: Albanias Mafia und Koko Kokodhemi

{SHEKULLI VIDEO}

Führend bei Reisen und Flügen: der Energie Minister, die Verteidigungs Ministerin

Man hat das korrupte EU – US Modell kopiert, wo Hunderttausende mit unnützen Reise Kosten, ihre Selbst Beschäftigungs Modelle mit krimineller Energie zelebrieren mit Konferenzen, Workshops und Unfugs Reisen und Meetings. siehe Wolfgang Hetzer über diese Ratten, als Insider. Resultate wie immer absolut Null, nur Papier und OK Reporting wird durch diese Ratten organisiert. Deutschland bezahlte schon mit dem RA Scheel….. vor 25 Jahren die ersten Versuche für den Justiz Aufbau und das Resultat ist vernichtend, wie auf allen Gebieten.

Wie Gesetze. Regoerimgs Verträge, wurde dieses Reiseverbot im September total ignoriert, dienten einer Show Nummer, weil komplette Institutionen, ohne verantwortliche Personen sind.

Der Pyschopat der Albaner Mafia Edi Rama: verbietet per Gesetzblatt, Auslands Reisen und Reden der Adminstrativen

15 Jahre Geschwätz der US – Botschafter, über Justiz und Drohungen gegen Mafia Politiker

Staaten, wo Nichts funktioniert, wie im Hofschranzen Apparat der Deutschen Regierung, organisieren für ihre Parasitären Clown der Inkompetenz, diesen Reise Zirkus. Die aufgeblähten Botschaften, ausl. Organisationen, sind ein extrem schlechtes Vorbild, das Albanien als Staat je funktionieren wird, was die Peinlichkeiten der Versager ebenso im Kosovo organisierten.

Charter Flüge von der Mafia bezahlt, bis zu 150 Auslands Reisen machten Minister von Edi Rama

Mbi 1 miliard lekë bileta avioni, Kodheli e Gjiknuri rekord me qëndrimin në ajër (Dokumenta)

kodheli-1

Nga Boldnews.al

Kjo është shifra e çmendur që zyrtarët shqiptar shpenzojnë për bileta avioni për udhëtime në pothuajse të gjitha kontinentet e botës. Boldnews.al analizoi të gjithë tenderat e zhvilluar me objekt “Blerje biletë ajrore për shërbim jashtë vendit” nga ku rezultoi se vetëm 5 ministri kanë prenotuar me qindra udhëtime me avion duke tejkaluar vlerën e 1 miliard lekëve (të vjetra).

Rekordin e thyen Ministria e Mbrojtjes e drejtuar nga Mimi Kodheli, ku për vitin 2016-2017 janë parashikuar 73,831,493 (të reja) për bileta avioni. Ky shërbim do të kryhet për udhëtime në të gjitha kontinentet e botës si destinacione të mundshme për nevoja të personelit të Ministrisë së Mbrojtjes, Shtabit të Përgjithshëm, Komandës së Forcës Tokësore, Komandës së Forcës Detare, Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes dhe Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. Kontrata nuk përmban sasinë e biletave që do të blihen, pasi ende nuk janë përcaktuar të gjitha vendet se ku do të fluturojë Kodheli me vartësit e saj.

Ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri rezulton gjithashtu se po qëndron për një kohë të gjatë në ajër duke udhëtuar në disa vende të botës. Për vitin 2016-2017, ky institucion do të shpenzojë 12,186,666 lekë (të reja) për rreth 200 bileta avioni. Gjiknuri dhe administrata e tij pritet të udhëtojnë në shtete të kontinentit të Europës, të Amerikës, të Azisë e deri tek vendet ekzotike të Afrikës. Gjithashtu 10 bileta janë lënë të papërcaktuara të cilat mund të përdoren për udhëtime në vende të pazbuluara (mund të jetë India, Amerika Latine dhe Antarktida). Më herët mediat kanë raportuar se Ministri Gjiknuri ishte një vizitor i rregulltë i Italisë në çdo fundjave.

ministria-e-energjiseBiletat e avionit të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (Më lart tabela)

I treti për shpenzime ajërore është Ministri i Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Blend Klosi i cili ka përdorur nga buxheti i shtetit 7,420,476 lekë (të reja) vetëm për vitin 2016. Dyshime ngrihen për qëllimin e këtyre vizitave jashtë Shqipërisë të zyrtarëve të këtij institucioni.

Ndërkohë Ministria e Integrimit  Europian ka parashikuar 4,500,000 (të reja) për bileta avioni për vitin 2016. Edhe pse Klajda Gjosha kalon pjesën më të madhe të kohës jashtë Shqipërisë për shkak të takimeve në kuadër të integrimit të Shqipërisë, rezulton se kjo ministri ka shpenzuar më pak para për bileta sesa ministritë e tjera. Përveç udhëtimeve të tepruara, skandali mund të jetë edhe me shpërdorimin e fondeve publike nga ministri Gjiknuri, Kodheli dhe Klosi, të cilët të tre bashkë, i kalojnë 930 milon lekë (të vjetra) për bileta avioni.

Me udhëtime të shpeshta përfshihet edhe Ministria e Zhvillimit ku për vitin 2016 ka shpenzuar nga taksat e qytetarëve shqiptar rreth 3,077,529 lekë (të reja). Sipas dokumentave që disponon Boldnews.al, nuk është bërë transparente numri i biletave të prera apo destinacionet se ku ka udhëtuar ministrja Eglantina Gjermeni. Por në kontratë thuhet se çdo biletë avioni ka të përfshirë bagazhe ekstra, çka lë të kuptohet që destinacionet mund të kenë kapërcyer edhe kontinentin.

Boldnews.al filtroi edhe dokumentacionin për ministritë e tjera, por shifrat rezultuan tepër modeste në krahasim me këto 5 ministri që qëndrojnë shumicën e kohës në fluturim.

Më poshtë dokumentat e tenderave të 5 ministrive:

MINISTRIA E MBROJTJES

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË

MINISTRIA E MIRËQËNIES SOCIALE DHE RINISË

MINISTRIA E INTEGRIMIT EUROPIAN

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN

Klement Balili „State Caputure“ und nur der US Botschafter fordert die Verhaftung

Klement Balili, läuft vollkommen frei herum, trotz Haft Befehles, feiert Fest in seinem illegal gebauten Hotel in Sarande. Seine Akte wurde im Polizei Computer, über frühere Festnahmen gesäubert, Polizei Aktionen werden vorab mitgeteilt, das er das jeweilige Haus verlassen soll.

Uralt bekannt. das seit Ludgar Vollmer’s Bundesdruckerei Paaport Geschäfte mit der Albaner Mafia, sich jeder gesuchte Kriminelle neue Identitäten kaufen kann, ein zentrales Geschäft seit der Ilir Meta Regierung in 2001. siehe der Deutsche Visa Skandal und über 4,3 Millionen ID Karten wurden ausgegeben, bei nur 2,9 Millionen Bevölkerungs Personen inklusive Kinder und Alte.

Fimes Report, der im Oktober 2014, schon über das Desaster auch dieser Mafia Regierungs schrieb, das alle Ausschreibungen manipuliert sind. Bei Grundstücks Diebstahl, der Dokumenten Fälschung machen Alle mit.

Der US Botschafter wirft der Albanischen Politik vor, das man die Verhaftung des „Escobar des Balkan’s verhindert, weil er von den kriminellen Kreisen um Edi Rama, Ilir Meta, Arben Ahmeti, Edmond Panariti, Sami Tahiri geschützt wird. Partner der kriminellen Mafia Politiker: Angela Merkel, Martin Schulz und diverse korrupte CDU und SPD Ratten. Man braucht diese Kriminelllen als EU Parnter, für gemeinsame Projekte des hohen Millionen Diebstahles, wie es Dana Rohrabacher gerade im Kongroess erklärte.

Nicht erfreut> Ilir Meta nimmt Befehle des US Botschafter Donald Lu entgegen, vernichtet die Anweisung anschliessend

siehe Kommentar / Video

Klement Balili’s arrest, US Ambassador: Police and Albanian justice failedThe US Ambassador, Donald Lu, issued strong accusations today against both left and right wing politicians, who he charged with supporting incriminated people such as Klement Balili, the former Director of Transportation in Saranda, who has been internationally wanted since

Alter Partner der SP Mafia Partei und Partner von Spartak Braho, Lefter und Nard Koka: Der Kosovo Gangster „Lulzim Berisha kommt frei

“Santa Quaranta“ Ilir Meta, Arben Ahmeti, Klement Balili: Albanias Mafia und Koko Kokodhemi

Fatos Lobonja: “because Rama is associated with the oligarchs and organized crim” siehe auch: Fatos Lobonja im Standard

Im Mai 2016: Nach Edi Rama’s, Ilir Meta Drogen Monopol mit „Klement Balili, wurde die Familie „Lame“ verhaftet in Italien

Drogen Baron: Klement Balili (Mitte)- Edi Rama: Rhodos: Mafia Treffen, wo man nicht gleich abgehört wird

Meetings, Fotos mit Obama, Jo Biden sind alle gekauft. Fotos, auch mit Jo Biden

14 Dhjetor 2016 – 10:42 | përditesuar në 12:59

TIRANE-Mosarrestimi i i të kërkuarit Kelmend Balili është dështim i Drejtësi dhe Policisë. Ambasadori amerikan Donald Lu ka qenë i ashpër në qëndrimin e tij sa i përket luftës ndaj trafiqeve.

Sipas tij, Prokuroria vonoi urdhërin për arrestimin e Balilit ndërsa policia dështoi në operacionin për kapjen e tij. “Nëse Shqipëria nuk mund të kapë Kelmend Balilin, si mund të shkojë pas peshqve të tjerë të mëdhenj”- u shpreh Lu.

Foto ekskluzive/ Klement Balili duke festuar në dasëm

Që Klement Balili ka patur mbështetje të plotë nga nivele të larta politike, kjo është thënë disa herë si nga mediat shqiptare ashtu edhe ato greke.

Fotot që lapsi.al po sjell sot janë një dëshmi e pastër se i ashtuquajturi Eskobar i Ballkanit, jo vetëm ka lëvizur lirshëm pasi ishte shpallur gjoja në kërkim, por ai ka qenë shpesh në shoqërinë e inidvidëve të veshur me pushtet që do të duhej ta denonconin si një person i dyshuar për aktivitet kriminal.

Rreth dy muaj më parë, lapsi.al botoi një lajm sipas të cilit, Balili, shëtiste i lirë në Sarandë, i pashqetësuar nga policia dhe agjensitë ligjzbatuese në Shqipëri, ndonëse ndaj tij ekzistonte një urdhër- arresti nga policia greke. Madje lapsi.al raportoi atëherë se Balili kishte festuar deri në orët e para të mëngjesit në resortin e tij “Santa Quaranta”, ku ishte i ftuar në një dasëm.

Personi që martohej është aktualisht drejtori i Transporteve në Sarandë, pozicion që më parë e mbante vetë Kel Balili, përpara se të shkarkohej kur u shpall në kërkim nga policia greke si kreu i një bande që trafikonte drogë në Evropë. Gjatë gjithë kohës, ai ka qenë i ulur në tavolinën e dasmës bashkë me kreun e Partisë Socialiste në Tepelenë, Dino Selimi që mban edhe postin e drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Transporteve në Gjirokastër. Në fotot më poshtë, bashkë me Balilin është shënuar me rreth të kuq edhe Selimi, zyrtari i lartë i Transporteve në Gjirokastër.

Këto foto vërtetojnë më së miri faktin se Klement Balili, ashtu siç raportohej nga agjensitë ndërkombëtare të antidrogës, ka patur mbështetje politike si gjatë aktivitetit të tij të dyshuar kriminal, ashtu edhe në mosveprimet për ndalimin e tij.

Ditët e fundit, segmente të ministrisë së Brendshme, duke përdorur media të ndryshme pranë qeverisë dhe Balilit, kanë tentuar që përgjegjësinë ligjore për mosveprim ndaj Balilit, t’ia kalojnë minsitrisë së Drejtësisë duke aluduar për lidhjet e personit në fjalë me LSI. Në fakt, në këtë aferë të ngjashme me vende të Amerikës Latine, nuk bëhet fjalë për implikimin e një institucioni të veçantë, por të strukturave të tëra shtetërore të kapura nga krimi dhe korrupsioni. Rasti Balili është vetëm një shembull i degradimit të qeverisë dhe drejtësisë. /lapsi.al/

http://www.lapsi.al/lajme/2016/12/12/

„Paplo Escopar“ des Balkans: Klement Balili, als Distrikt Vertreter, des LSI Mafia Partei des Ilir Meta

„Sacra Corana Unita“ die Apulische Mafia, Langzeit Partner Albanischer Regierungstellen, seit über 40 Jahren im Zigaretten Schmuggel damals

2 Anlauf, nun mit Bushati und Nikolin Jakaj: Investoren aus China zufinden

Nach den massiven Betrugs- und Erpressungs Methoden des Edi Rama, Arben Ahmeti gegen wichtigste Investoren aus China, gibt es einen zweiten Anlauf, wobei Bushati als Georg Soros ausgebildeter korrupte Gestalt, mit Sicherheit nicht Seriösität ausstrahlt. Zusagen der Albanischen Regierung, Verträge, Staats Garantien und Gesetze in Albanien sind „Luft“ Nummern in Albanien. Also fangen die Chinesen mit neue Ansprechpartner an, denn mit einem Betrüger, Erpressern wie Edi Rama, Arben Ahmeti, war eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich.

Friedbert Pflüger, Jale

Ein Staat dessen NATO Mitgliedschaft erpresst wurde, im Gegenzug, werden Drogen und kriminelle Geschäfte der jeweiligen Regierung geduldet. Kostete nach FBI Ermittlungen: 80.000 $ dieser Foto Termin und die Hillary Clinton Stiftung, wird als Erpressungs Kartell aufgebaut.

Foreign Policy: „Sexual favors, bribes and corruption dominate the current Albanian Foreign Ministry“

Foto Termin: Barack Obama -Edi Rama Di: 19.2016 : Kosten 80.000 $
Foto Termin: Barack Obama -Edi Rama Di: 19.2016 : Kosten 80.000 $

Die Erpressungs und Betrugs Methoden der Edi Rama Regierung sind durch den Rückzug von „Hayer“ China nun publik

Bushati invites Chinese companies to invest for „Blue Corridor“
25/08/2016
Bushati invites Chinese companies to invest for Blue Corridor

An economic cooperation forum was opened in China, called “Albania-China, old friendship, new partnerships”, with cooperation of large Chinese businesses that currently operate in our country or that have shown interest to be part of it.

The Minister of Foreign Affairs, Ditmir Bushati, accompanied by the Head of the Chamber of Commerce, Nikolin jakaj, met with Chinese business representatives to promote Albania as a country that offers investment possibilities, starting with priority sectors such as tourism, agriculture, manufacturing and energy.

“We agreed to make a map which connects the entire region. We have a clear idea how our region will be in the decade 2020-2030. I am referring to central infrastructure corridors that will connect ports, airports and main economic points in Western Balkan. A priority for us is the completion of the Adriatic-Ionnian highway, known as the Blue Corridor, which would bring a new important dimension to the Mediterranean tourism ring”, Bushati declared.

Minister Bushati also spoke about developing the railway network in Albania. He invited Chinese companies to invest, since these projects would make business easier and would group all regional economies in a single one. For the Foreign Minister, Albania has a favoring legislation for foreign investments in strategic sectors.

http://top-channel.tv/lajme/english/artikull.php?id=17884#.V78QZNGYrCI

The Arber Road is an eyesore today, more than 10 years after its construction works were inaugurated. “The road has been damaged, even trucks find it hard to go through”, says one resident.

Neue Steuern um Internet Kauf und Geschencke

Der Irrsinn nimmt Gestalt an in der Albanischen Politik und Wirtschaft, wo Leute Zoll Chefs wurden, Adviser, die noch nie gearbeitet hatten, Strohdumm sind.
Es wird seit langem kritisiert, das die Regierung, inkompetend ist, ständig die Wirtschaftlichen und Steuer Voraussetzungen ändert. Also macht man mit noch mehr Murks weiter, statt die illegalen Hotels, Appartmenthäuser, Lokale der Geldwäsche und der Verbrecher Clans zu beschlagnahmen.

Arben Ahmeti, ist der schlechteste Wirtschafts- bzw. Finanz Minister aller Zeiten, ein Gangster wie Fakten zeigen der nur herumreist. Besonders peinlich seine vielen Auslands Flüge, für Geldwäsche und Betrugs Projeke. Ebenso dabei bei der Einweihung des illegal errichteten Hotel Bauen des Super Drogen Bosses: Klement Balili.

“Santa Quaranta“  Ilir Meta, Arben Ahmeti, Klement Balili: Albanias Mafia und Koko Kokodhemi
“Santa Quaranta“ Ilir Meta, Arben Ahmeti, Klement Balili: Albanias Mafia und Koko Kokodhemi

Nun will man Steuern auch für private Geschencke ab 45 € einführen. Online Shopping ist Steuerpflichtig ab 22 € wird mit 22,4 % VAT belegt.

Lajm6 Aug 2016

Shqiptarët ndjehen të mashtruar nga rritja e taksës për blerjet online

Vendimi i qeverisë për t’i limituar blerjet e pataksueshme online në 22 euro, i ka nxehur numrin në rritje të shqiptarëve që bëjne blerje në rrjet.

Autor:Fatjona Mejdini BIRN Tiranë

Online shopping foto ilustrative nga Pixabay

Online shopping foto ilustrative nga Pixabay

Elona Zaçe është e nxehur me vendimin e qeverisë shqiptare për blerjet online. 26-vjeçarja është një nga qindramijëra shqiptarët që kanë zbuluar kënaqësinë e blerjes online, duke e përdorur në mënyrë të rregullt për të blerë rroba dhe aksesorë.

Por pasi qeveria i vuri një taksë prej 22.4 % blerjeve online mbi një vlerë prej 22 euro, ajo nuk është e sigurtë nëse do të blejë më online.

“Është shumë e padrejtë. Unë kam gjetur pazare të mira online në një kohë kur çmimet në dyqanet shqiptare dhe në qendrat tregtare janë të larta dhe gati kurrë nuk ka ulje,” tha ajo.

Zaçe i tha BIRN pagesa prej 24 % ose më shumë për çdo blerje ishte shumë për të.

Ashtu si Zaçe shumë shqiptarë janë të nxehur dhe po e shprehin pakënaqësinë e tyre me vendimin në rrjetet sociale, duke e konsideruar si një goditje jo vetëm të mundësisë për të blerë rroba, por edhe të librave apo mjeteve për rritje profesionale.

Qeveria e mori vendimin për të ulur limitin e pataksueshëm me një faktor shtatë për blerjet online të mërkurën e kaluar.

Ndërkohë që njerëzit më parë kishin mundësi të blenin mallra me vlerë deri në 150 euro online pa asnjë taksë shtesë, tani do të duhe të paguajnë 20 % TVSH dhe plus 2.4 % taksë doganore në qoftëse vlera e mallit është më e lartë se 22 euro.

Qeveria gjithashtu ka ulur limitin e vlerës së mallrave që qytetarët shqiptarë mund të marrin si dhuratë nga miqtë e tyre që jetojnë jashtë vendit. Ato do të duhet të paguajnë taksa në çdo dhuratë që ka një vlerë më shumë se 45 euro, një limit që më parë ishte 145 euro.

Ky vendim prek të gjithë, por në mënyrë të veçantë të rinjtë, të cilët e përdorin internetin për të blerë rroba, aksesorë dhe produkte nën vlerën 150 euro.

Statistikat e shoqatës shqiptare të bankave tregojnë se tregtia onlinë rritur me ritime të shpejta në vitet e fundit.
Mbi 120,000 transaksione online u bënë në muaj në Shqipëri gjatë katër muajve të fundit. Në prill ky numër arrit 130,000 transaksione.

Të dhënat tregojnë rritjen e blerjeve online sepse volumi i dërgesave me postë të shpejtë u rrit me 130 %.

http://www.reporter.al/shqiptaret-ndjehen-te-mashtruar-nga-rritja-e-takses-per-blerjet-online/