134 Gesetze will man auflösen, davon 20 Grundstücks Gesetze: Drejtësia në kaos, të shfuqizohen 134 ligje

Wenn praktisch Alles im Fälschungs System unterging, gibt es neue Vorstellungen Pläne, wobei das Desaster die EU Verrückten der Inkompetenz selber zu verantworten haben, wie im Kosovo usw.. ebenso. Praktisch werden alle von der EU den Banden der EURALIUS Justiz Missionen (OPADAT US Mission) inzenierten aufgeblähten Gerichts, Adminstrativen Gerichts Apparat, Funktionen der Präfektur, Institutionen für ungültig erklärt und als Unfug eingestampft. Eine Unfugs NGA von der EU finanziert, zum Thema, identisch der Unfug mit Non-Stop Justiz Konferenzen, der Deppen Veranstaltung der Internationalen, was jeder in Albanien weiß.

2004, der Super Skandal in Durres: Vasil Hila Skandal
2004, der Super Skandal in Durres: Vasil Hila Skandal

Die peinliche Pleite Veranstaltung der EU, USA mit dem Justiz bringen, wo nach 25 Jahren Nichts existiert nicht einmal Richter und Staatsanwälte die Gesetze kennen. Nur die Hofschranzen, die „Camorra“ identischen EU und US Organisationen verdienten damit über 100 Millionen €, wobei man die reale Ursache ist, u.a. für die Kathastrophe mit der Verfassungs Änderung in 2008, die Dezentralisierung wo nicht eine einzige der über 400 selbstständigen Kommunen Ansätze für eine Funktion hatte.

Wenn man zu blöde und korrupt ist, sollte man also solche Projekte einstellen, denn da waren Alle daran beteiligt.
Nun will man bei der Justiz Reform, so sie je kommt, 134 Gesetze für ungültig erklären, darunter 20 Grundstücks Gesetze, mit über weiterren 50 Änderungen. Die berüchtigten Kompensatoins Gesetze, das Agrar Land Gesetz 7501 ist darunter, wo Alles nur zusammen gefälscht wurde.
Die einzigen Dokumente der Priortiy Touristik Zones nach Gesetz 7665, nur von der Regierung vergeben, bleiben wegen den Staats Garantien als einziges Grundstücks Gesetz davon unberührt. Diese Grundstücke wurden in der Regel auch vermessen.
Viele diese Grundstücke warten auf eine Bereinigung und Entfernung der illegalen Okkupanten und Profi Kriminellen: oft Minister, Abgeordnete. Richter, Stadträte und Politiker.

Integration process, Vlahutin: We will not give up until justice reform is adopted

In a message given by the EU Ambassador, Romana Vlahutin, he said that the European Union is pushing for the adoption of the judicial reform and will not give up or allow Albania to lose this historic chance to open …

Peinlichkeit der EU Korruption, der korrupten Klientel Politik der EU Botschafterin: Romana Vlahutin will mit dem US Botschafter Justiz bringen

Die Albaner Botschafts Mafia mit Petoshati – Pespa: 30 ambasdare seksere biznet 7 ministrave dhe 32 deputeteve

 

Reforma në drejtësi e cila është vendosur si kusht për zbatim prej ndërkombëtarëve për pranimin e Shqipërisë në BE, po vazhdon të mbahet peng prej politikës dhe shtetit shqiptar. prej atyre që komandojnë Shqipërinë, reforma në drejtësi po tentohet për t’u kthyer në një lojë demagogjike me fund farsën si çdo proces tjetër në këto 25 vite. Çfarë po ndodh? reforma në drejtësi nuk po bëhet për të reformuar drejtësinë si sistem, por djallëzisht po bëhet duke u përqendruar tek emrat e disa individëve të inkriminuar e korruptuar në drejtësi, në ekonomi, në politikë, në qeveri, nëpër OJF, në biznes, në arsim, në publikim pasurie të njerëzve të politikës e shtetit, në kulturë, në presidencë, në kryeministri, në kuvend, në shoqëri etj. Madje, këto ditë kanë nisur edhe disa arrestime “cironkash” e po jepen sinjale për disa arrestime të tjera nga çdo sektor i jetës shqiptare, për të krijuar imazhin fals se ka nisur e po zbatohet reforma në drejtësi, por që në fakt nuk është votuar si ligj në parlament, paçka se janë hedhur në veprim formularët nën parullën e dekriminalizimit.
Reforma dikton shfuqizimin e 134 ligjeve e VKM antikushtetuese
Në fakt e gjitha është një skenar dhe lojë fiktive, për të bërë një ligj reforme në drejtësi që nuk do ët vendo e nuk do të sjell drejtësi! Pse? Sepse, prej 4 muajsh intensivisht, palët politike po bëjnë sikur duan të bëjnë reformën në drejtësi, por në fakt nuk e pëlqejnë, ndaj dhe nuk e lejojnë drejtësinë të reformohet realisht. sipas ekspertëve të drejtësisë që nuk kanë lidhje as me krimin, as me pazaret e qeverisë, politikës e të shtetit, reforma nuk duhet të nis, të bëhet e të mbyllet me pastrim dhe ndëshkim emrash politike e pushteti, shteti e drejtësie, por duhet të nis e të vazhdoj së pari me reformimin e bazës ligjore, duke nisur prej Kushtetutës, prej ligjeve, prej VKM, prej Kodeve civile, penale, familjare, të Kodit të Punës etj. Sipas evidentimit të ekspertëve, rezulton se 70% e neneve të Kushtetutës nuk janë me fuqi kushtetuese. Po kështu, rezulton se janë në fuqi e në zbatim 134 ligje e VKM antikushtetuese! Këto duhen shfuqizuar, mbasi këtej duhet të nis reforma në drejtësi, nëse duhet të kemi drejtësi. Pse? Sepse këto ligje e VKM lejojnë të veproj krimi, abuzimi, korrupsioni, dhuna, liria e krimit e vjedhjes e emërimit dhe zgjedhjes në postet e larta shtetërore e politike të individëve të lidhur me krimin dhe korrupsionin, qofshin edhe të ndëshkuar prej drejtësisë brenda e jashtë vendit! Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë ka rrëzuar brenda një jave dy projektligje të rëndësishme të qeverisë, siç ishte Marrëveshja Shqipëri-Greqi për kufijtë detarë dhe së fundi ligji për pastërtinë e figurës së funksionarëve të lartë, siç quhet ndryshe, ligji i dosjeve. Por, gjatë këtyre viteve, qeveria “Berisha” ka nxjerrë një bilanc të hidhur përsa u përket projekteve të rrëzuara nga Gjykata Kushtetuese. Nuk janë pak, por janë rreth 10 ligje të rrëzuara nga kjo gjykatë dhe shumë të tjera të ankimuar dhe që presin ende një përgjigje përfundimtare. Ligjet e rrëzuara nga Kushtetuesja janë ligje të “reklamuara” me forcë nga qeveria, por që nuk kanë gjetur mbështetjen e opozitës dhe të grupeve të interesit. Pas ankimimeve ata janë shqyrtuar nga Gjykata Kushtetuese, e cila ka vendosur të rrëzojë projektet e qeverisë duke i konsideruar shumicën e tyre në mospërputhje me Kushtetutën e vendit. Kjo pjesë e Kushtetutës e cila nuk garanton e nuk jep drejtësi, që prodhon edhe Kode Civile e Penale që nuk ofrojnë drejtësi, por mundësi të plota për abuzime prej institucioneve, gjyqtarëve e zyrtarëve, duhet shfuziuar e duhet zëvendësuar me një strukturë e përmbajtje ligjore që të ofrojë drejtësi.
Disa ligje të rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese
1. Ligji “Për funksionimin e Gjyqësorit”
2. Ligji për Administratën Publike
3. Ligji “Për legalizimet dhe urbanizimet”
4. Ligji “Për procedurat tatimore, gjobat”
5. Ligji “Për miratimin e aktit normativ për urbanistikën”
6. Ligji “Për miratimin e aktit normativ për prefektin”
7. Ligji “Për Akademinë e Shkencave”
8. Ligji “Për dosjet”
9. Ligji “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”
10. Marrëveshja e Shqipërisë me Greqinë për kufijtë detar
 
Ja 20 ligjet e pronave, që lejojnë korrupsionin dhe grabitjen e pronave
1. Ligji Nr. 7501 datë 19. 07. 1991: ”Për Tokën”- ndryshuar me 11 ligje gjatë periudhës 1991-2013.
2. Ligji Nr. 7843, datë 13. 07. 1994: ”Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ndryshuar me 6 ligje gjatë periudhës 1994-2007 – i shfuqizuar me hyrjen në fuqi të ligjit të ri Nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.
3. Ligji Nr. 7699, datë 21. 04. 1993: ”Për kompensimin në vlerë te ish-pronarëve të tokës bujqësore”- ndryshuar me 3 ligje në vitin 1995.
4. Ligji Nr. 1254, datë 19. 10. 1995: ”Për kompensimin e ish-pronarëve të trojeve të zëna, të tokës bujqësore dhe jobujqësore, me troje në zonat turistike dhe në qendrat e banuara”(ende në fuqi)- ndryshuar me 5 ligje në vitet 1995-1998.
6. Ligji Nr. 8053, datë 21. 12. 1995: ”Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”- ndryshuar me 2 ligje gjatë periudhës 1995-2012.
7. Ligji Nr. 256, datë 13. 04. 2010: ”Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.
8. Ligji Nr. 7983, datë 27. 07. 1995: ”Për shitblerjen e tokës bujqësore, livadheve dhe kullotave”
9. Ligji Nr. 8318, datë 01. 04. 1998: ”Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore,të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore”- ndryshuar me 1 ligj të vitit 1998.
10. Ligji Nr. 7980, datë 27.7.1995: ”Për shitblerjen e trojeve”- ndryshuar me 1 ligj të vitit 1997.
11. Ligji Nr. 7848, datë 16. 08. 1994: ”Për shpronësimin për interes publik, si dhe për marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë së paluajtshme”.
12. Ligji Nr. 8561 datë 22. 12. 1999: ”Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”.
13. Ligji Nr. 8743, datë 22. 02. 2001: ”Për pronat e paluajtshme të shtetit”- ndryshuar me 1 ligj të shkurtit 2006.
14. Ligji Nr. 8744, datë 22. 02. 2001: ”Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në qeverisjen vendore”-I ndryshuar 2 herë gjatë periudhës 2001-2007.
15. Ligji Nr. 9235, datë 29. 07. 2004: ”Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” (në fuqi) i ndryshuar me 9 ligje dhe 2 vendime të Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës 2004-2012.
16. Ligji Nr. 9235, datë 29.7.2004: ”Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”.
17. Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006: “Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa leje”, ndryshuar me 4 ligje dhe 1 vendim të Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës 2006 – 2012.
18. Ligji Nr. 256, datë 13.4.2010: ”Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.
19. Ligji Nr. 33/2012, datë 21. 03. 2012: ”Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.
20. Ligji Nr. 9948, datë 07. 07. 2008: ”Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, ndryshuar në mars të vitit 2012.

Die EU EURALIUS Mission, kritisierte in 2008 den damaligen Justiz Minister Enkeled Alibeaj, der durch wikileaks bekannt ist, das er Schwer Kriminelle aus Fier u.a. anheuert, für den Wahlkampf und diese Banden Straffrei gestellt.

Allgemein bekannt, das die Banditen: Politiker, Minister, Premierminister, Abgeordnete, Adminstrative gegen die Reform sind, wo es um die gestohlenen Vermögen vor allem aus verbrecherischen Grundstücks Geschäften geht.

Treibende Kraft ist der US Botschafter für die Funktion der Justiz, wobei die Amerikaner auch Albanien vollkommen korrumpiert und die Adminstration und die Institutionen zerstört haben. Aus Europa kommt ausser Hirn Müll für korrupte Geistig Behinderte Abzocker Organisationen wie bei der OSCE: nur PR Selbst Darstellungs Gebrappel, wobei die EU Commission soviele kriminelle Energie aufwendet, das man bis heute wichtige Berichte fälscht.

Heute machen die selben Leute mit Salih Berisha, Lulzim Basha (dem KAS Gangster Partner) Enkled Alibeaj, Fatmir Mediu nur noch Sabotage gegen jede Justiz und lehnt die Justiz Reform ab.

OSCE Report outet Ilir Meta, Salih Berisha, Edi Rama als Motor der Kriminalitaet in Albanien

Edi Rama, gehört zu den gut dokumentierten Profi Kriminellen, als Geldwäsche Nr. 1 (Grundstücks Raub und Illegales Bauen ohne Ende) in Albanien vor über 10 Jahren und Schirmherr der Drogen Verbrecher Clan, wie Berisha, Ilir Meta.

2 Gedanken zu „134 Gesetze will man auflösen, davon 20 Grundstücks Gesetze: Drejtësia në kaos, të shfuqizohen 134 ligje“

 1. Die korrupte EU Commission lügt und fälscht ihre Berichte, kennt Nichts Anderes, als Betrug. Obwohl diese Bande von niemanden gewählt wurde.

  Edi Rama: Ausschnitte jüngst von Foreign Policy came to power thanks to his deep connections with criminal factions„–
  EU Commission
  Trotzdem stellt die Europäische Kommission optimistisch fest: „Die Asylsuchenden sind zwar ungleichmäßig über die Länder verteilt, aber die geschätzten öffentlichen Ausgaben im Zusammenhang mit ihnen ist für die meisten EU-Mitgliedsstaaten beschränkt.“ Sie kam sogar zu dem Schluss, dass die Migrationskrise in ein paar Jahren durchaus einen kleinen positiven Einfluss auf die europäische Wirtschaft haben könnte; dazu führte sie an: „Forschung deutet darauf hin, dass nicht aus der EU kommende Migranten weniger individuelle Leistungen erhalten als sie an Steuern und Sozialabgaben beitragen.“

  Das ist die klassische, politisch korrekte Leugnung der Fakten vor Ort. Die Vielzahl der sehr kostspieligen Sozialprobleme, die muslimische Migration nach Europa bisher verursacht hat, existiert in diesem beschönigten Bericht nicht, in dem „die Forschung“ andeutet, das Migranten immer ein Segen sind. Gleichermaßen fehlt schlicht jegliche Erwähnung der sehr realen Sicherheitskosten, die durch die Islamisierung nötig werden, die in Europa abläuft und die daraus folgende Notwendigkeit potenzielle Jihadisten zu beobachten. Man fragt sich, ob die EU-Bürokraten, die diesen Berichte verfassten, jemals aus ihren Elfenbeintürmen herabsteigen und sich im echten Europa umsehen.

 2. Im US TV erklärt ein Fachmann diese Idiotie der Wahnsinn, wie in Albanien durch vollkommen inkompetende Partei Gänger ohne Schule und Bildung oft, Grundstücke nur verkauft wurden und oft mehrfach, oft mit Zeichnenungen wie von kleinen Kindern.

  Vor 80 Jahren, oder unter den Osmanen gab es gute Verwaltungen, was heute läuft ist dumme Idiotie auf fast allen Bereichen inzwischen

  Siehe auch Weltbank Berichte asu 2010 über das totale Chaos

  Justiz Minister Ylli Mananj und der Finanzminister Arben Ahmeti, besuchen den Präsidenten des EU Menschenrechtshof Guido Raimondi, um einen Aufschub der bestehenden Gerichtsentscheidungen zuerreichen, auf Millionen schwere Entschädigung für geraubte Grundstücke und Gebäude der Albaner in Tirana vor allem. Dort sitzen heute u.a. die VW Vertretung, EU Botschaft im ABBA Mafia Büro Zentrum usw.

  Die Sache mit den Grundstücken hat eine lange Geschichte und man stiehlt und bebaut unverändert Grundstücke, vor allem an der Küste und in Orts nahen Zentren von Stätten.

  Negativ Premiere für Albanien:

  Der Justiz Minister Ylli Mananj und Finanzminister Arben Ahmeti, versuchen einen Aufschub der bereits bestehenden Urteile des EU Menschenrechtshofes zu erreichen, was diesmal wohl kaum möglich ist. Es gab schon mehrere Aufschübe, Gerichts Entscheidungen umzusetzen, Eigentümer der geraubten Grundstücke zu entschädigen und man hat die Geduld verloren.

  Justiz Minister Ylli Manjani zur Durres Justiz Mafia: „Ihr stehlt Tausende von Hektar mit gefälschten, falschen Dokumenten als Partner der Mafia“

  Rama çon 2 ministra në Strasburg për bllokimin e pronave, kryetari i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut i pret shpresat palës shqiptare

  Postuar: 10/05/2016 – 07:29

  Qeveria “Rama” kërkon me çdo kusht bllokimin e pronave në Strasburg.

  Aktualitet
  09 Maj 2016 – 20:33
  Qeveria në Strasburg: Pezulloni dosjet e pronave nga Shqipëria

  Një delegacion qeveritar i nivelit të lartë, i kryesuar nga ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani dhe ministri i Financave, Arben Ahmetaj, zhvilluan dje një takim me presidentin e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), Guido Raimondi.

  Komunikata e qeverisë ve në dukje se ministrat e informuan z. Raimondi mbi ecurinë e zbatimit të ligjit të ri për trajtimin e pronës. Gjatë diskutimit, ata paraqitën me hollësi të gjitha angazhimet administrative, ligjore dhe financiare të shtetit shqiptar për zgjidhjen e drejtë të çështjes së pronës në Shqipëri.

  Ministri Manjani u shpreh se “ka nevojë të kemi një bashkëpunim nga Gjykata, duke marrë në konsideratë faktin se tashmë ka një Ligj, që ofron mekanizmin e munguar për trajtimin e kësaj çështjeje në Shqipëri”. Në këtë kontekst, u kërkua që, në bazë të Nenit 38.1 të Statutit të Gjykatës, të pezullohet shqyrtimi i mëtejshëm i çështjeve në pritje në këtë gjykatë.

  Ministri i Financave, Arben Ahmetaj, shprehu shqetësimin lidhur me efektet e rënda buxhetore të vendimeve të dhëna nga GJEDNJ. “Qeveria është përpjekur të ofrojë një zgjidhje të drejtë dhe proporcionale, pa dëmtuar interesat e brezave që do të vijnë. Për 10 vitet e aplikimit të Ligjit, në buxhetin e shtetit do të ketë një zë me vete, ku do të alokohen fondet për këtë çështje” – tha ministri, ndërsa përsëriti kërkesën për pezullimin e vendimeve për të krijuar hapësirat e nevojshme për implementimin e Ligjit.

  Sipas komunikatës, nga ana e tij, presidenti i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut shprehu konsideratën se është e rëndësishme që të ketë harmoni ndërmjet respektimit të së drejtës së pronës, me interesin publik të atyre që paguajnë.

  Redaksia Online
  (u.s/shqiptarja.com)

Schreibe einen Kommentar